Sezon 2019/2020

Ruszamy z zapisami na sezon 2019/2020. Proces zapisów bez zmian, a na dokumenty czekamy do 15.09 do godziny 23:59. Lajkujcie, przekazujcie dalej, informujcie wszystkich potencjalnych zainteresowanych.

Dla przypomnienia, najważniejsze wyjątki z regulaminu, niezbędne do poprawnego zarejestrowania drużyny w naszej lidze:
§ 6 – Zasady zgłaszania
• Warunkami zgłoszenia parafii/drużyny sportowej do rozgrywek jest wysłanie uzupełnionych dokumentów:
• Formularz zgłoszeniowy (19-20),
• Kadra zespołu (19-20),
• Oświadczenie zawodników (19-20),
• Wpłacenie wpisowego i przesłanie skanu potwierdzenia wykonania przelewu.
• Odbiorca: Duszpasterz ds. Sportu.
• Numer rachunku bankowego: 62 1140 2004 0000 3402 7476 9011
• Tytuł: Wpisowe W-PLPN, miejscowość, parafia.
§ 7 – Opłaty
• Parafia wpłaca wpisowe w terminie wyznaczonym przez Zarząd Ligi. Opłata za udział w rozgrywkach wynosi:
• Pierwsza drużyna – 200 zł,
• Druga drużyna – 100 zł,
• Trzecia drużyna i każda kolejna – 50 zł.
(Np. parafia, która zgłasza po jednej drużynie w trzech kategoriach wiekowych wpłaca 350 zł.)
• Brak wpłaty w terminie ustalonym przez Zarząd Ligi eliminuje parafię z rozgrywek.
• Na pisemny wniosek parafii kwota wpisowego może zostać obniżona, gdy parafia ma drużyny w trzech kategoriach wiekowych.
§ 8 – Uczestnictwo
• W rozgrywkach udział mogą brać jedynie osoby związane z kościołem. Za zawodnika Warszawsko-Praskiej Ligi Piłki Nożnej uważa się wyłącznie osobę, która została przyjęta w poczet członków uchwałą Zarządu Ligi.
• Ograniczenia dla uczestników ligi:
• Zawodnikiem w kategorii Ministrant Młodszy może być ministrant lub kandydat na ministranta rocznik 2006 – 2011.
• Zawodnikiem w kategorii Ministrant Starszy może być ministrant, lektor lub członek innej grupy formacyjnej działającej przy parafii, rocznik 2002-2005
• Zawodnikiem w kategorii Open może być osoba w każdym wieku, związana z życiem w parafii, tj.: ministranci, lektorzy, ceremoniarze, księża, członkowie innych grup formacyjnych działających przy parafii.
• Zawodnik może grać tylko dla jednej parafii, do kadry zespołu której został wpisany w momencie zgłaszania drużyny do rozgrywek.
• Zawodnik danej parafii może rozgrywać mecze tylko w kategorii, w której jest wpisany w kadrze zespołu. Niedozwolone jest, aby zawodnik grał dla swojej parafii w innej kategorii, w której nie jest wpisany w kadrę zespołu lub w dwóch drużynach w jednej kategorii wiekowej. Dozwolone jest, aby zawodnik grał w dwóch kategoriach wiekowych jeśli znajduje się w kadrach zespołu.
• W kadrze zespołu może być wpisanych maksymalnie 20 zawodników.

Dokumenty do pobrania:

Diecezjalny duszpasterz lektorów
Ks. Jakub Sędek
kurslektorskidwp@gmail.com


Diecezjalny duszpasterz ceremoniarzy
Ks. Jan Łaski


Diecezjalny duszpasterz ministrantów
Ks. Łukasz Krupa