Pielgrzymka Liturgicznej Służby do Wąwolnicy

15 czerwca 2024r. odbędzie się Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Liturgicznej do sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy. Chętnych do wzięcia udziału w takiej pielgrzymce prosimy o kontakt z ks. Łukaszem Krupą: kslukaszkrupa@gmail.com

Diecezjalny duszpasterz lektorów
Ks. Jakub Sędek
kurslektorskidwp@gmail.com


Diecezjalny duszpasterz ceremoniarzy
Ks. Jan Łaski


Diecezjalny duszpasterz ministrantów
Ks. Łukasz Krupa