Nowy kurs lektorski 2020/2021

Ze względu na sytuację epidemiczną tegoroczny centralny kurs lektorski będzie odbywał się online (przynajmniej do wiosny). Po ewentualnym ustaniu obecnej sytuacji związanej z pandemią planowane są zajęcia w seminarium.

Zapisy na Kurs 2020/2021 oraz pierwsze spotkanie będą przeprowadzone w całości za pośrednictwem internetu.

Aby uczestniczyć w Kursie Lektorskim ONLINE należy:

1. Dokonać zgłoszenia poprzez formularz rejestracyjny: https://forms.gle/p4urGGaH8ePiSKqK7 (po wypełnieniu formularza zgłoszenie zostanie zweryfikowane a na adres email do dnia 24.10.2020 zostanie przesłany mail z nazwą użytkownika umożliwiający samodzielne ustawienie hasła do portalu e-learningowego KLCS kurs.praskalso.pl)

2. Dokonać wpłaty 60 zł wpisowego na konto Parafii św. Michała i św. Floriana w Warszawie: 61 1050 1025 1000 0090 6976 5353 ING BANK ŚLĄSKI w tytule przelewu wpisując: Ofiara na Kurs Lektorski, Imię i nazwisko uczestnika

3. Wysłać na adres e-mail: kurslektorski2020@gmail.com skan lub zdjęcie imiennego skierowania od Ks. Proboszcza z parafii miejsca zamieszkania (najpóźniej do 14 listopada 2021)

Zgodnie z zapowiedzią Kurs Lektorski rozpoczyna się w sobotę 24.10.2020 o godz. 14.30 na platformie e-learnigowej KLCS kurs.praskalso.pl. Po zalogowaniu na platformę w powyższym terminie zostaną przekazane dalsze informacje organizacyjne i przeprowadzone zajęcia z poszczególnych zakresów tematycznych. Obecność na kursie w danym dniu potwierdza zalogowanie na platformę, obejrzenie udostępnionych materiałów video, zapoznanie z materiałami skryptowymi w wersji elektronicznej oraz wykonanie testu lub zadania z poprzednich zajęć na platformie.

W trakcie wirtualnych spotkań będzie możliwość kontaktu z prowadzącymi na platformie Skype, zaś przez cały okres trwania Kursu dostępny będzie kontakt mailowy i telefoniczny.

Ogólne informacje o kursie:

  • Obecność na spotkaniach (także tych internetowych) jest obowiązkowa  – możliwe są dwie nieobecności, trzecia zasadniczo oznacza rezygnację z kursu.
  • Zajęcia kursu lektorskiego obejmują wykład liturgiczny, wykład poświęcony znajomości Pisma Świętego oraz zajęcia praktyczne z fonetyki i śpiewu kościelnego. Na każdym spotkania trzeba mieć zeszyt, długopis oraz Pismo Święte.
  • Przygotowanie do funkcji lektora obejmuje także udział w tygodniowych rekolekcjach. Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli – to rekolekcje odbywać się będą podczas wakacji, w gmachu Seminarium.

Szczegółowe informacje uzyskać można u diecezjalnego duszpasterza lektorów – ks. Konrada Biskupa tel. 537 894 343.

Diecezjalny duszpasterz lektorów
Ks. Jakub Sędek
kurslektorskidwp@gmail.com


Diecezjalny duszpasterz ceremoniarzy
Ks. Jan Łaski


Diecezjalny duszpasterz ministrantów
Ks. Łukasz Krupa