Kurs dla ceremoniarzy

Kurs Ceremoniarza Parafialnego 2018/2019

W sobotę, 26 października 2019 roku o godzinie 12:00 rozpoczął się nowy kurs przygotowujący kandydatów do funkcji ceremoniarza parafialnego.

Cel kursu:

Celem kursu jest pogłębienie duchowości liturgicznej i znajomości przepisów liturgicznych oraz przygotowanie do prowadzenia grup ministranckich i organizacji od strony liturgicznej różnego rodzaju przedsięwzięć w parafii.

Kandydaci: 

Kandydatem może zostać promowany lektor z dwuletnim stażem (wiek: osoba pełnoletnia lub uczęszczająca do szkoły średniej), który pragnie służyć Chrystusowi i Kościołowi poprzez przygotowywanie liturgii jako ceremoniarz. Ceremoniarzem nie może być osoba sprawiająca trudności wychowawcze i będąca negatywnym przykładem dla młodszych ministrantów.

Terminy zajęć w Centrum Duszpasterstwa Młodzieży:

26 X 2019 – sobota, godz. 12.00
9 XI 2019 – sobota, godz. 11.00
16 XI 2019 – sobota, godz. 11.00
23 XI 2019 – sobota, godz. 11.00
14 XII 2019 – sobota, godz. 11.00
21 III 2020 – sobota, godz. 11.00
28 III 2020 – sobota, godz. 11.00
25 IV 2020 – sobota, godz. 11.00
9 V 2020 – sobota, godz. 11.00
16 V 2020 – sobota, godz. 11.00
26 IX 2020 – sobota, godz. 12:30 – próba w Katedrze
10 X 2020 – sobota, godz. 10.00 – promocja lektorów i ceremoniarzy w Katedrze.

Zapisy:

Podczas pierwszego spotkania.

Dokumenty wymagane przy zapisach:

  • imienne skierowanie od Ks. Proboszcza z parafii miejsca posługiwania,
  • w przypadku osób niepełnoletnich – zgoda rodziców.

Sprawy organizacyjne:

  • Spotkania kursu odbywają się w Centrum Duszpasterstwa Młodzieży, przy ulicy Floriańskiej 3 w Warszawie (wejście do kancelarii katedralnej), w soboty, w godzinach 11.00-14.30.
  • Obecność na spotkaniach jest obowiązkowa – możliwe są dwie nieobecności, trzecia zasadniczo oznacza rezygnację z kursu.
  • Zajęcia kursu wykład liturgiczny oraz zajęcia praktyczne. Na każde spotkanie trzeba przynieść zeszyt i długopis.
  • Każdy kandydat podczas trwania kursu zobowiązany jest również do posługiwania na Mszy Świętej w Katedrze Warszawsko-Praskiej (przynajmniej jeden raz).
  • Przygotowanie do funkcji ceremoniarza obejmuje także udział w dniach skupienia dla lektorów i ceremoniarzy w ciągu roku szkolnego oraz w 5-dniowych rekolekcjach, które będą odbywać się podczas wakacji, w gmachu naszego Seminarium.

Proszę o życzliwe wsparcie dla lektorów wyrażających pragnienie uczestniczenia w kursie.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę Księży Opiekunów Służby Liturgicznej o kontakt telefoniczny: +48662213846

Ks. Łukasz Trzaska
Diecezjalny Duszpasterz Ceremoniarzy

Miejsce spotkań kursu:

Diecezjalny duszpasterz lektorów
Ks. Konrad Biskup
+48 537 894 343


Diecezjalny duszpasterz ceremoniarzy
Ks. Łukasz Trzaska
+48 662 213 846


Diecezjalny duszpasterz ministrantów
Ks. Łukasz Krupa
+48 668 277 165