Kurs dla ceremoniarzy

W sobotę, 29 października 2022 roku o godzinie 10.00
w parafii św. Feliksa z Kantalicjo w Warszawie – Marysinie Wawerskim,
ul. Kościuszkowców 85a, Warszawa
rozpocznie się nowy kurs
przygotowujący kandydatów do funkcji ceremoniarza parafialnego.
 • Celem kursu jest pogłębienie duchowości liturgicznej i znajomości przepisów liturgicznych oraz przygotowanie do prowadzenia grup ministranckich i organizacji od strony liturgicznej różnego rodzaju przedsięwzięć w parafii.
 • Kandydatem może zostać promowany lektor z dwuletnim stażem (wiek: osoba pełnoletnia lub uczęszczająca do szkoły średniej), który pragnie służyć Chrystusowi i Kościołowi poprzez przygotowywanie liturgii jako ceremoniarz. Ceremoniarzem nie może być osoba sprawiająca trudności wychowawcze i będąca negatywnym przykładem dla młodszych ministrantów.
 • Zapisy podczas pierwszego spotkania.
 • Dokumenty wymagane przy zapisie:
  • imienne skierowanie od Księdza Proboszcza z parafii miejsca posługiwania,
  • w przypadku osób niepełnoletnich – zgoda rodziców.
 • Sprawy organizacyjne:
  • Spotkania kursu odbywać się będą się w parafii św. Feliksa z Kantalicjo w Warszawie Marysinie – Wawerskim (ul. Kościuszkowców 85a, Warszawa), w wyznaczone soboty, w godzinach 10.00-14.30.
  • Obecność na spotkaniach jest obowiązkowa – możliwe są dwie usprawiedliwione nieobecności, trzecia zasadniczo oznacza rezygnację z kursu.
  • Zajęcia kursu obejmują wykład liturgiczny oraz zajęcia praktyczne. Na każde spotkanie trzeba przynieść zeszyt i długopis.
  • Każdy kandydat podczas trwania kursu zobowiązany jest również do posługiwania podczas uroczystości diecezjalnych (przynajmniej jeden raz), oraz dwa razy w Pierwsze Czwartki Miesiąca w Marysinie.
  • Przygotowanie do funkcji ceremoniarza obejmuje także udział w 5-dniowych rekolekcjach, które będą odbywać się będą w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko – Praskiej od 17 do 21 lipca 2023r.

Proszę o życzliwe wsparcie dla lektorów wyrażających pragnienie uczestniczenia w kursie.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę Księży Opiekunów Służby Liturgicznej o kontakt telefoniczny lub mailowy: duszpasterz.ceremoniarzy.dwp@gmail.com

Ks. Łukasz Trzaska
Diecezjalny Duszpasterz Ceremoniarzy

Miejsce spotkań kursu:

Diecezjalny duszpasterz lektorów
Ks. Jakub Sędek
kurslektorskidwp@gmail.com


Diecezjalny duszpasterz ceremoniarzy
Ks. Łukasz Trzaska
+48 662 213 846


Diecezjalny duszpasterz ministrantów
Ks. Łukasz Krupa
+48 668 277 165