Kurs dla ceremoniarzy

W sobotę, 30 października 2021 roku o godzinie 10.30
w parafii św. Feliksa z Kantalicjo w Warszawie – Marysinie Wawerskim,
ul. Kościuszkowców 85a, Warszawa
rozpocznie się nowy kurs
przygotowujący kandydatów do funkcji ceremoniarza parafialnego.

Terminy zajęć:

  • 30 X 2021 – sobota, godz. 11.00
  • 13 XI 2021 – sobota, godz. 11.00
  • 27 XI 2021 – sobota, godz. 11.00
  • 19 III 2022 – sobota, godz. 11.00
  • 26 III 2022 – sobota, godz. 11.00
  • 30 IV 2022 – sobota, godz. 11.00
  • 11 VI 2022 – sobota, godz. 11.00
  • 17 IX 2022 – sobota, godz. 11.00
  • 1 X 2022 – sobota godz. 10.00 – próba przed promocją.
  • 8 X 2022 – sobota, godz. 10.00 – błogosławieństwo lektorów i ceremoniarzy.

Celem kursu jest pogłębienie duchowości liturgicznej i znajomości przepisów liturgicznych oraz przygotowanie do prowadzenia grup ministranckich i organizacji od strony liturgicznej różnego rodzaju przedsięwzięć w parafii.

Kandydatem może zostać promowany lektor z dwuletnim stażem (wiek: osoba pełnoletnia lub uczęszczająca do szkoły średniej), który pragnie służyć Chrystusowi i Kościołowi poprzez przygotowywanie liturgii jako ceremoniarz. Ceremoniarzem nie może być osoba sprawiająca trudności wychowawcze i będąca negatywnym przykładem dla młodszych ministrantów.

Zapisy podczas pierwszego spotkania.

Dokumenty wymagane przy zapisie:

  • imienne skierowanie od Księdza Proboszcza z parafii miejsca posługiwania,
  • w przypadku osób niepełnoletnich – zgoda rodziców.

Sprawy organizacyjne:

  • Spotkania kursu w tym roku, ze względu na planowany remont katedry, odbywać się będą się w parafii św. Feliksa z Kantalicjo w Warszawie Marysinie – Wawerskim
   (ul. Kościuszkowców 85a, Warszawa), w wyznaczone soboty, w godzinach
   10.30-14.30.
  • Obecność na spotkaniach jest obowiązkowa – możliwe są dwie usprawiedliwione nieobecności, trzecia zasadniczo oznacza rezygnację z kursu.
  • Zajęcia kursu obejmują wykład liturgiczny oraz zajęcia praktyczne. Na każde spotkanie trzeba przynieść zeszyt i długopis.
  • Każdy kandydat podczas trwania kursu zobowiązany jest również do posługiwania podczas uroczystości diecezjalnych (przynajmniej jeden raz).
  • Przygotowanie do funkcji ceremoniarza obejmuje także udział w dniach skupienia dla lektorów i ceremoniarzy w ciągu roku formacyjnego oraz w 5-dniowych rekolekcjach, które będą odbywać się podczas wakacji.

Proszę o życzliwe wsparcie dla lektorów wyrażających pragnienie uczestniczenia w kursie.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę Księży Opiekunów Służby Liturgicznej o kontakt telefoniczny: +48662213846

 

Ks. Łukasz Trzaska
Diecezjalny Duszpasterz Ceremoniarzy

Miejsce spotkań kursu:

Diecezjalny duszpasterz lektorów
Ks. Jakub Sędek
kurslektorskidwp@gmail.com


Diecezjalny duszpasterz ceremoniarzy
Ks. Łukasz Trzaska
+48 662 213 846


Diecezjalny duszpasterz ministrantów
Ks. Łukasz Krupa
+48 668 277 165